گالری تصویر

اخبار:   

گروه مشـاوران بهبود ايمان ، بهره وری ، افزایش راندمان
گروه مشاوران بهبود ابمان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

شركت گمبا در 29 شهريورماه 1383 به شماره 230293 و به صورت سهامي خاص با عنوان «گروه مشاوران بهبود ايمان» به ثبت رسيده است.
واژه «گمبا» به معناي «محل انجام فعاليت» و «كايزن» مترادف با «تغيير مثبت و هدفمند» است. فعاليت در مجموعه سازماني ما بر دو اصل استوار است:‌

o    تغيير مثبت در محل كار و زندگي؛
o    رويكرد كار تيمي و استفاده از ابزارهاي علمي.

بر اين اساس و با توجه به تجربيات كسب شده در مدت فعاليت، شايسته است حوزه تخصصي شركت گمبا را «آكادمي ايران كايزن»‌ بدانيم تا «يادگيرنده» و «دانش محور» بودن سازمان گمبا را براي خود، مشتريان و ديگر ذي¬نفعان يادآور شويم.