گالری تصویر

اخبار:   

برگزاري كارگاه و آموزش كارگاهي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


1.    احصاي فرآيندها در دستگاه هاي اجرايي
2.    اصلاح و بهبود فرآيندها با استفاده از کايزن عملياتي
3.    روش کلاسيک حل مسئله و تصميم سازي
4.    روش هاي تعامل در گروه و روش هاي گروهي حل مسئله
5.    چرخه بهبود بهره وري در خدمات پشتيباني
6.    نظام آراستگي
7.    عوامل موثر در بازاريابي و فروش موفق
8.    ارتقاي کيفيت
9.    مديريت استراتزيک
10.    چرخه مديريت بهره¬وري
11.    عارضه بابي در شرکت هاي توليدي و خدماتي