گالری تصویر

اخبار:   

لیست تمامی دوره ها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

دوره های گروه بهره وری

دوره آشنايي با مفاهيم و تكنيك هاي ارتقاي بهره وري

دوره آموزش تكنيك هاي اندازه گيري و تحليل بهره وري

دوره آشنايي با بهره وري سبز (GP)دوره آموزش برنامه ريزي عملياتي ارتقاي بهره وري

 

دوره های گروه نظام آراستگی 5S

دوره آشنايي با نظام آراستگي و ساماندهي محيط كار1

دوره آشنايي با نظام آراستگي و ساماندهي محيط كار2

دوره آموزشي نظام آراستگي و ساماندهي محيط كار (5S) براي كارشناسان بخش صنعت

دوره آموزشي نظام آراستگي و ساماندهي محيط كار (5S) براي كارشناسان بخش خدمات

دوره آموزشي كاربردي نظام آراستگي و ساماندهي محيط كار (5S) و پياده سازي آن

 

دوره های گروه كايزن و مديريت فراگير (TQM)

دوره آشنايي با الگوي توليد ناب

دوره آشنايي با سيستم توليد تويوتا (TPS)

دوره آموزش تكنيك هاي حل مسئله به روش گروهي

دوره آموزش روشهاي مستندسازي و اصلاح فرآيند

دوره آشنايي و فراگيري 7 ابزار مهندسي كيفيت

 

دوره های گروه نظام استاندارد مديريت كيفيت

دوره آشنايي با استانداردهاي عملياتي (SOP)

دوره آموزش استاندارد مديريت كيفيت (ISO 9000)

دوره آموزش استاندارد مديريت كيفيت (OHSAS)

دوره آموزش استاندارد زيست محيط (ISO 14000)

دوره آموزش استاندارد مديريت يكپارچه كيفيت (IMS)