گالری تصویر

اخبار:   

سمنان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

11. استان سمنان (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

رديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

مرحله اجرا

توضيحات

اداره ­کل تأمين اجتماعي سمنان

تير ماه 85

اجرا ي کارگاه کايزن