گالری تصویر

اخبار:   

مرکزي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

9. استان مرکزي (دستگاه­هاي اجرايي و سازمان­هاي خدماتي/ عمومي)

رديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

مرحله اجرا

توضيحات

1

استانداري مرکزي

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

با حضور 16 دستگاه اجرايي

2

شهرداري اراک

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

3

سازمان جهاد کشاورزي

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

4

سازمان آموزش و پرورش

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

رديف

نام سازمان/ شرکت

تاريخ اجرا

مرحله اجرا

توضيحات

5

سازمان مسکن و شهرسازي

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

6

اداره ­کل دامپزشکي

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

7

اداره ­کل ثبت احوال

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

8

اداره­ کل فرهنگ و ارشاد اسلامي

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

9

اداره­ کل صنايع و معادن

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

10

اداره­ کل بازرگاني

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

11

سازمان امور اقتصادي و دارايي

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

12

اداره­ کل گمرک

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

13

اداره ­کل کار و امور اجتماعي

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

14

اداره ­کل فني و حرفه­اي

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

15

اداره­ کل استاندارد و تحقيقت صنعتي

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

16

اداره ­کل ثبت اسناد و املاک

از مهر تا اسفند 84

اجرا شد

 

5. استان مرکزي (واحدهاي صنعتي)

آموزش کايزن براي مديران واحدهاي صنعتي شهرستان دليجان

تير ماه 85

اجرا شد

كايزن در واحدهاي فني و خدماتي اجرا شد