گالری تصویر

اخبار:   

مديريت پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


1.    اجراي طرح استقرار چرخه بهره وري با رويکرد کايزن عملياتي در 156 دستگاه اجرايي در 10 استان کشور
2.    اجراي طرح استقرار چرخه بهره وري با رويکرد کايزن عملياتي در 21 واحد توليدي و صنعتي در 6 استان کشور
3.    برنامه ريزي استراتژيک در حوزه هاي سلامت (بيمارستان¬ها، دانشگاه¬هاي علوم پزشکي و مراکز تحقيقاتي و ستادي)
4.    برنامه ريزي استرتژيک در حوزه هاي مديريت شهري
5.    برنامه ريزي استرتژيک در حوزه هاي خدمات فرهنگي
6.    اصلاح و طراحي ساختار و مشاغل سازماني
7.    عارضه يابي در حوزه هاي صنعتي و تعاوني
8.    امکان سنجي طرح هاي توليدي
9.    آموزش مباني کارآفريني در سازمان کار و آموزش فني و حرفه اي استان ها
10.   طرح هاي مختلف با هدف بهينه سازي فضا، امکانات و تجهيزات، سرمايه، بدون افزودن منابع پولي و صرفاً با آموزش و انجام کار گروهي