گالری تصویر

اخبار:   

مشارکت در پروژه ها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

1.    کايزن عملياتي
2.    استانداردسازي رويه هاي عملياتي
3.    چرخه مديريت بهره وري در حوزه هاي کشاورزي، تعاوني ها و آب و برق
4.    عارضه يابي در حوزه هاي صنايع غذايي، مخابرات، آب و برق، چوب و نساجي
5.    سيستم مديريت کيفيت در حوزه آب و برق
6.    IMS در حوزه  برق و بنادر
7.    مميزي سيستم هاي مديريت کيفيت در حوزه لوازم خانگي