گالری تصویر

اخبار:   

نظام آراستگي 5S مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

دوره آشنايي با نظام آراستگي و ساماندهي محيط كار1

مدت زمان: 4 ساعت

آزمون: ندارد

گواهينامه: ندارد

مخاطبين: مديران


دوره آشنايي با نظام آراستگي و ساماندهي محيط كار 2

مدت زمان: 8 ساعت

آزمون: ندارد

گواهينامه: ندارد

مخاطبين: كارشناسان

 

دوره آموزشي نظام آراستگي و ساماندهي محيط كار (5S) براي كارشناسان بخش صنعت

مدت زمان: 16 ساعت

آزمون: دارد

گواهينامه: دارد

مخاطبين: كارشناسان

 

دوره آموزشي نظام آراستگي و ساماندهي محيط كار (5S) براي كارشناسان بخش خدمات

مدت زمان: 16 ساعت

آزمون: دارد

گواهينامه: دارد

مخاطبين: كارشناسان

 

دوره آموزشي كاربردي نظام آراستگي و ساماندهي محيط كار (5S) و پياده سازي آن

مدت زمان: 24 ساعت

آزمون: دارد

گواهينامه: دارد

مخاطبين: كارشناسان