گالری تصویر

اخبار:   

گروه كارآفريني و مهارت هاي زندگي و خانواده مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


مدير گروه: مهندس یاسر جنابی

مباحث:

مباني مديريت کارآفريني (Entrepreneurship Management Fundamentals)
کارآفريني (Entrepreneurship)
مهارت¬هاي زندگي و خانواده
سبک¬هاي رهبري (Leadership Styles)
خلاقيت و نوآوري (Creativity & Innovation)
ارتباط اثربخش (Effective Communication)