گالری تصویر

اخبار:   

كايزن و مديريت فراگير (TQM) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

دوره آشنايي با الگوي توليد ناب

مدت زمان: 8 ساعت

آزمون: ندارد

گواهينامه: ندارد

مخاطبين: مديران و كارشناسان

 

دوره آشنايي با سيستم توليد تويوتا (TPS)

مدت زمان: 16 ساعت

آزمون: دارد

گواهينامه: دارد

مخاطبين: مديران و كارشناسان

 

دوره آموزش تكنيك هاي حل مسئله به روش گروهي

مدت زمان: 24 ساعت

آزمون: دارد

گواهينامه: دارد

مخاطبين: كارشناسان

 

دوره آموزش روشهاي مستندسازي و اصلاح فرآيند

مدت زمان: 24 ساعت

آزمون: دارد

گواهينامه: دارد

مخاطبين: كارشناسان

 

دوره آشنايي و فراگيري 7 ابزار مهندسي كيفيت

مدت زمان: 24 ساعت

آزمون: دارد

گواهينامه: دارد

مخاطبين: كارشناسان