گالری تصویر

اخبار:   

دمینگ

مقالاتی که از دیگران در مورد دمینگ آمده است

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جايزه دمينگ gemba 1546
2 چرخه (Plan . Do . Study . Act ) P.D.S.A gemba 1833
3 اصول چهارده گانه دمينگ gemba 5848
4 الزامات مدل دمينگ gemba 1426
5 چهارچوب نظري دمينگ gemba 1360
6 باورهاي اشتباه مديران و جامعه غرب و راهكارهاي فلسفه دمينگ gemba 1400
7 افكار دمينگ gemba 1404
8 بيوگرافي gemba 1344
9 ديباچه gemba 1285
10 آشنايي با افكار دمينگ gemba 1451