گالری تصویر

اخبار:   

دمینگ

مقالاتی که از دیگران در مورد دمینگ آمده است

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جايزه دمينگ gemba 1612
2 چرخه (Plan . Do . Study . Act ) P.D.S.A gemba 1903
3 اصول چهارده گانه دمينگ gemba 6145
4 الزامات مدل دمينگ gemba 1488
5 چهارچوب نظري دمينگ gemba 1425
6 باورهاي اشتباه مديران و جامعه غرب و راهكارهاي فلسفه دمينگ gemba 1468
7 افكار دمينگ gemba 1466
8 بيوگرافي gemba 1408
9 ديباچه gemba 1346
10 آشنايي با افكار دمينگ gemba 1545