گالری تصویر

اخبار:   

بيانيه مأموريت سازماني مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

مأموريت
گروه مشاوران بهبود ايمان (گمبا) سازماني آموزشي، مطالعاتي و مشاوره اي است كه با نگرش علمي به مسائل روز مديريت مي پردازد و ساده سازي و كاربردي كردن دانش بهبود مستمر را در توليد ناب و افزايش ارزش افزوده اجتماعي در محيط زندگي و كار، محور فعاليت هاي تخصصي خود قرار داده است.
گمبا با بهره برداري از فن آوري هاي نوين و مقرون به صرفه مي كوشد تا خدمات خود را با بيشترين اثربخشي ، كارآيي و توجيه اقتصادي ارائه نمايد. گمبا خدمات و محصولات خود را در محل بروز مسئله ارائه مي كند و آموزش مستمر و اثربخش، خلاقيت و هم افزايي ناشي از كار تيمي را كليد حل مسائل و مشكلات مي داند. تلاش هميشگي براي بهبود مستمر،‌ پرهيز از اتلاف زمان و چابكي بدنه كارشناسي در برآورده ساختن الزامات و رفع نيازهاي مشتريان در بخش هاي صنعت و خدمات از ويژگي هاي منحصر به فرد گمباست.
گمبا محصولاتش را براي عرضه به عموم مردم در محيط هاي مختلف اجتماعي و كسب و كار طراحي مي كند و همه افرادي را كه از ابزار علمي براي حل مسائل خود در خانواده، سازمان هاي دولتي و غيردولتي، بنگاه هاي اقتصادي، سرمايه گذاران داخلي و خارجي، مراكز علمي و دانشگاهي، نهادهاي بين-المللي و... استفاده مي¬نمايند، مشتريان خود مي داند و بر اين باور است که:
مشتريان گمبا، سهام داران افتخارات آن هستند.

ارزش ها
1ـ    گمبا برخاسته از بطن جامعه است؛
1ـ1ـ    ما مي¬كوشيم با تكيه بر اصول اخلاق حرفه¬اي در كسب و كار خود نقدپذير بوده تا بتوانيم تعامل سازنده¬اي با جامعه داشته باشيم.
1ـ2ـ    ما هميشه به الگو شدن و الگو ماندن مي¬انديشيم و بهبود مستمر را از خود آغاز كرده-ايم؛ پس خطا را تكرار نمي¬كنيم و در رسيدن به نقطه مطلوب نقص صفر، جدي هستيم.
2ـ    گمبا سازماني يادگيرنده است و كاركنان را سرمايه واقعي و ماندگار خود مي¬داند؛
2ـ1ـ     ما مصممیم تا شرايط را براي ارتقاء دانش و توسعه مهارت¬هاي کارکنانمان فراهم نمائيم.
2ـ2ـ    ما بر اين باوريم با برقراري سازوكاري پويا و سازنده براي جبران خدمات كاركنانمان، ضمن تأمين مالي متناسب با ارزش افزوده ايجاد شده، عملكرد مثبت ايشان را متمايز كنيم.
2ـ3ـ    مشكلات كاركنان ما در واقع مشكلات ماست و در تلاشيم تا شرايطي ايجاد كنيم كه همبستگي و صميميت  در محيط كار و نيز در خانواده¬هايشان بيشتر شود.
3ـ    گمبا سازماني دانش محور است؛
3ـ1ـ    ما معتقديم اگر ابزارهاي علمي خلاقيت و حل مسئله را به زباني ساده و قابل فهم به مخاطبان خود، در هر زمان،‌ هر جا و در هر سطحي منتقل كنيم مي¬توانيم خود را در توسعه مديريت دانش، اثربخش بدانيم.
4ـ    همكاري در گمبا، مستلزم رعايت ارزش¬هاي اجتماعي است؛
4ـ1ـ    ما مي¬كوشيم تا ارزش¬هاي پذيرفته شده در جامعه را چارچوب كاري خود قرار داده و به آن پاي¬بند باشيم. توجه به استانداردهاي زيست¬محيطي و سلامت و ايمني شغلي در انجام فعاليت¬ها مورد تأكيد ويژه ماست.
5ـ    توجه به چرخه عمر محصول نشان¬گر صداقت گمبا در فرآيند توليد دانش و خدمات‌ است؛
5ـ1ـ    ما محصولات و خدماتي را تعريف مي¬كنيم كه منطبق با نياز مشتري باشد، نه كمتر و نه بيشتر.
6ـ    گمبا، توليد ناب را رمز ماندگاري و سلامت مالي خود مي¬داند؛
6ـ1ـ    ما در انجام فعاليت¬ها،‌ در همه شرايط بر ارزش افزوده به جاي سود محض تأكيد داريم و معتقديم حذف مستمر مودا (اتلاف)‌ رکن اول توليد ناب است و اين، رمز ماندگاري و رشد ما در بازار پرتلاطم امروز است.