گالری تصویر

اخبار:   

اعضا هیئت مدیره مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


1. مهندس رضا پورخردمند    مديرعامل و عضو هيأت مديره
داراي مدرک ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف و مدارک آموزشي کوتاه¬مدت در زمينه¬هاي مديريت و بهره¬وري از داخل و خارج کشور. ايشان در حال حاضر علاوه بر فعاليت¬هاي اجرايي شرکت، در طراحي و تدوين دوره¬هاي آموزشي، اجراي پروژه و ارائه خدمات مشاوره¬اي به مؤسسات و بنگاه¬هاي اقتصادي و هم¬چنين دستگاه¬هاي اجرايي کشور فعاليت دارند. از ايشان تاکنون بالغ بر 12 کتاب در زمينه¬هاي مديريت، برنامه¬ريزي، بهره¬وري و کيفيت به زبان فارسي ترجمه شده است.

2. دکتر صابر خندان علمداري    رئيس هيأت مديره
ايشان دکتراي مديريت صنعتي از دانشگاه پوناي هند و داراي سوابق متعددي در اجراي طرح¬هاي بهينه¬سازي خطوط توليد، کاهش ضايعات و مديريت پروژه¬هاي بهبود مستمر در بيش از 20 واحد صنعتي کشور هستند. آقاي دکتر خندان از مديران سابق سازمان ملي بهره¬وري و در حال حاضر مدرس دانشگاه¬ تربيت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامي در رشته¬هاي مديريت توليد و زبان تخصصي مديريت مي-باشند. ايشان در برنامه¬ها و دوره¬هاي آموزشي، سمينارها و سمپوزيوم¬هاي کشورهاي عضو سازمان بهره-وري آسيايي در ژاپن و ساير کشورهاي آسيا به نمايندگي از ايران شرکت فعال داشته و در پروژه¬هاي کايزن در واحدهاي صنعتي برتر کشور نظارت فني داشته¬اند.

3. آقاي رضا اوحدي    نايب¬رئيس هيأت مديره

ايشان ليسانس حسابداري صنعتي و داراي سوابق متعدد در واحدهاي فني و صنعتي کشور و با تجربه حسابرسي ارشد يا مديريت مالي در شركت¬ها و دستگاه¬هاي اجرايي کشور هستند و از سال 1383 تاکنون به عنوان حسابرس و مسؤول اعتبارات در شرکت ليزينگ صنعت و معدن فعاليت دارند. آقاي اوحدي علاوه بر تخصص در حسابداري صنعتي، در بحث¬هاي مديريت مالي و حسابداري ارزش افزوده داراي تسلط و تجربه كافي مي¬باشند.