گالری تصویر

اخبار:   

منشور اخلاقي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

پاي بندي به اصول اخلاق حرفه اي؛
ما براي رسيدن به اهدافمان، ديگران را زير پا نمي¬گذاريم و معتقديم كه بازار مشاوره بايد توسعه پيدا كند نه آن¬كه براي به¬دست آوردن سهم بيشتر از بازار، ديگران را حذف كنيم.


حفظ آراستگي؛
همواره رفتارمان، گفتارمان و ظاهرمان آراسته، پيراسته و خالي از آلايش است، به¬طوري كه الگويي براي بهبود در جامعه باشيم.


حفظ اسرار مشتريان؛
اسرار مشتريان ما همانند گنجينه¬هاي مهم دانش است و حفظ آن¬ها، وظيفه و تعهد هميشگي ماست.


مثبت انديشي و انديشه مثبت؛

انديشه منفي به گمبا راه ندارد. همكاران ما هميشه به مسائل پيرامون خود با ديدي مثبت و در جهت حل مشكل مي¬نگرند. ما به¬دنبال شناسايي تقصيريم نه مچ¬گيري مقصّر!


توجه به كرامت انساني؛
همكاران ما مهمترين سرمايه موجود شركت¬اند؛ حفظ و توسعه توانمندي آن¬ها و توجه به كرامت انساني ايشان، وظيفه مديران ماست.


گمبا به عنوان يك خانواده؛
خانواده همكاران هم¬چون خانواده ما و توجه به مشكلات آن¬ها و تلاش براي بهبود معيشت ايشان موجب سربلندي و توسعه خانواده گمباست.


توليد ناب؛
ما همواره محصولاتمان را بر اساس نياز مشتري تعريف مي¬كنيم، نه كمتر و نه بيشتر؛ تا هزينه غيرمعمول به وي تحميل نكنيم. توليد ناب، وجدان كاري ما و رضايت مشتري نشأت گرفته از آن است.