گالری تصویر

اخبار:   

5S و پيشگيري از سوانح مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

استقرار نظام آراستگي 5S رويکرد موثر و کارآمدي براي کاهش ميزان حوادث و سوانح شغلي در محيط کار و خصوصا محيط هايي که بالقوه حادثه خيز هستند مي باشد.
شايد بتوان اين سيستم را مکمل استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS 18001) براي دستيابي به سطحي مطلوب و استاندارد از ميزان بروز حوادث شغلي ناشي از کاستيهاي ايمني محيط کار قلمداد نمود. چرا که اين استاندارد، با پرداختن به موضوعات مختلف در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي، زمينه مناسبي را براي درک مفاهيم و اصول اوليه مباحث ايمني و بهداشت شغلي و نيز طراحي و استقرار فرآيندهاي کاري به نحوي که کاهش بروز حوادث را به دنبال داشته باشد، براي سازمان فراهم مي آورد.
لازم به ذکر است که درصد بسياري از حوادث و سوانح ناشي از محيط کار، ضمن جابجايي و حمل و نقل کالاها و مواد توسط کارکنان رخ مي دهند، قابل ذکر است ميزان شيوع اين حوادث با استفاده از نظام آراستگي 5S تا 80 درصد قابل کنترل مي باشد.
در واقع اين سيستم به لحاظ قابليتهايي که دارد، به عنوان درماني موثر براي پيشگيري از بروز بسياري از حوادث خصوصا در محيطهاي حادثه خيز تجويز مي گردد.
در ذيل بعنوان نمونه به مواردي از سوانح و حوادث شغلي که در محيطهاي کاري بسيار رايج مي باشد و با استقرار اين سيستم به سادگي قابل پيشگيري نيز مي باشد اشاره مي نماييم:
•    بر هم خوردن تعادل کارکنان در هنگام عبور از پله ها و سکوهاي نامناسب، سست و ناپايدار
•    سقوط اجسام بر روي سر کارکنان (ازجمله اجسام آويخته شده بر روي ديوار، اجسام بالاي قفسه ها و ...)
•    آتش سوزي و سوختگيها و عوارض ناشي از مواجهه با مواد اشتعال زا و يا مواد شيميايي و سوزاننده.
•    برق گرفتگي و عوارض مربوطه به دليل کيفيت نامناسب سيم کشي و اتصالات برقي.
•    سر خوردن بر روي سطوح خيس و لغزنده و شکستگيهاي احتمالي ناشي از آن.
•    آسيب ديدگي و بروز جراحت در کارکنان با اجسام و اشيايي که به خوبي سر جاي خود محکم نشده اند و يا در مکان نامناسب قرار گرفته اند.
•    زخمي شدن دست و يا ساير بخشهاي بدن با سيم، براده فلزات، اشيا تيز و برنده و ساير ضايعاتي که در محيط کار رها شده اند.
•    بروز جراحت و آسيب در کارکنان به دليل عدم آموزش مناسب ايشان و ناآشنايي با ابزار و تجهيزات خط توليد و نيز روش درست انجام کار.

در اين قسمت به عنوان نمونه، به برخي از عوامل و شرايط بالقوه و مستعد براي بروز حوادث شغلي که باعث بروز سوانح و آسيبهاي مورد اشاره در بندهاي فوق مي شوند و از طرفي به سادگي با استقرار اين سيستم قابل اصلاح و پيشگيري مي باشد اشاره شده است:
•    تراکم بيش از حد مواد اوليه و ضايعات در سطح محل کار و در مسيرهاي تردد کارکنان به نحوي که تردد کارکنان را با مشکل مواجه نمايد.
•    وضعيت نامناسب پله ها، سکوها و بالابرها.
•    وجود راهروهاي تنگ و در هم فشرده که از آنها به عنوان انبار و محلي براي نگهداري مواد اوليه، تجهيزات و محصولات استفاده مي شود.
•    عدم نصب جعبه کمک هاي اوليه در محل هاي مناسب.
•    رها سازي بي مورد ابزارها بر روي ماشين آلات يا ميز کار پس از استفاده از آنها.
•    رها سازي ضايعات و قراضه فلزات در سطح سالنها.
•    عدم وجود تابلوهاي راهنما و يا علائم هشدار دهنده متناسب با نياز و شرايط سازمان
•    وضعيت نامناسب و عدم استحکام گنجه ها و قفسه هاي نگهداري مواد اوليه، محصولات و يا ابزار و تجهيزات موجود در سالنهاي توليد و انبار.
•    نگهداري مواد اسيدي و سوزاننده در ظروف سرباز و در محيط هاي نامناسب.
•    شرايط نامناسب مجاري و کانالهاي عبور آب و دفع فاضلاب (عدم وجود درپوش، شيب نامناسب، کم عمق و...)
•    شرايط نامناسب سيم کشي و کابلهاي برق.
•    شرايط نامناسب اتصالات برقي، کثيفي لامپها، نورگيرها و منابع تامين نور و روشنايي سالنهاي توليد و انبارها.
•    بايد به اين نکته توجه داشت، در اماکني که به پاکيزگي محيط کار و اصل نظام آراستگي توجه نمي شود، آتش سوزي يک خطر بالقوه و بسيار محتمل خواهد بود.
اين پديده ممکن است به واسطه مشتعل شدن کاغذها، کارتنها و يا لباسهاي آغشته به روغن و مواد سوختني که در سطح محيط کار و سالنها رها شده اند و يا به واسطه بروز اتصالي در سيم کشي هاي ساختمان ايجاد شود.
•    عدم رعايت نظام آراستگي 5S مي تواند منجر به گسترش آلودگي و بيماري از طريق جوندگان و حشرات موذي گرديده و سلامت جسمي و روحي کارکنان را تهديد کند.